Hotline : 097.961.2783 – Mr. Sơn

Bơm chìm Giếng khoan

BƠM GIẾNG KHOAN PERONI

BƠM GIẾNG KHOAN SHOWFOU

BƠM GIẾNG KHOAN
FRANKLIN – USA

BƠM GIẾNG KHOAN
SUMOTO – ITALY

Bơm chìm nước thải - Bơm tõm

BƠM CHÌM CÁNH CẮT RÁC SHOWFOU

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BELUNO – ITALY

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SHOWFOU

BƠM HỐ MÓNG KTZ

Máy thổi khí - Máy sục khí

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ SHOWFOU

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ VERATTI

MÁY THỔI KHÍ ĐẦU AT SHOWFOU

BƠM SỤC KHÍ PHUN MƯA VERATTI

Bơm công nghiệp

BƠM TRỤC ĐỨNG SHOWFOU

BƠM TRỤC NGANG BELUNO – ITALY

BƠM TRỤC NGANG VERATTI

Bơm đài phun

BƠM ĐÀI PHUN LUBI

Bơm định lượng

BƠM ĐỊNH LƯỢNG BELUNO

Phụ kiện máy bơm

TỦ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HANJIN

KHỚP NỐI NHANH

TỦ ĐIỆN THÔNG MINH VERRATI