Tủ điện HanJin S531 điều khiển thông qua Smart phone

  Chức năng Các loại động cơ sử dụng
  • Báo quá A – Thấp A
  • Báo Quá Vôn – Thấp Vôn
  • Báo cạn – Báo đầy
  • Chống mất pha
  • Sử dụng điện 1 pha
  • Sử dụng điện 3 pha các loại:
   – 0.75 – 4Kw
   – 5.5Kw – 7.5Kw
   – 7.5Kw – 15Kw